Vijesti

Održan seminar za PU zagrebačku na temu trgovanja ljudima i seksualnog nasilja

U sklopu projekta Edukacija djelatnika i djelatnica PU zagrebačke o problemu trgovanja ljudima, koji financira Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske 30.11. i 01.12. 2007. godine u Termama Jezerčice je održan seminar za djelatnike i djelatnice PU zagrebačke na temu trgovanja ljudima i seksualnog nasilja. Seminaru su prisustvovala 23 policijska službenika i službenice iz PU zagrebačke, a najveći broj njih radi na problematici krvnih i seksualnih delikata. Fokus prvog dana rada je bio trgovanja ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja, dok je drugi dan bio seksualno nasilje.

Ovo je prva edukacija ovakve vrste na koji se pokušavalo vratiti trgovanje ljudima, pogotovo ženama u svrhu seksualnog iskorištavanja u priču o seksualnom nasilju. Naši napori su se isplatili, i komentari i pismene evaluacije sudionika i sudionica su izvanredne. Cilj nam je nastaviti raditi na poboljšavanju uspostavljene suradnje kroz neke buduće edukacije.