Vijesti

Održan stručni skup “Djevojčice žrtve seksualnog nasilja”

Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež (USZM) je, uz financijsku potporu francuske organizacije Mediterranean Women’s Fund koja promiče ženska prava u mediteranskoj regiji, dana 26. lipnja 2017. godine u Zagrebu održala stručni skup pod nazivom „Djevojčice žrtve seksualnog nasilja“.

S obzirom na to da je Republika Hrvatska preuzela Direktivu EU o žrtvama (2012/29) te da je Europska Unija nedavno ratificirala Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istambulsku konvenciju), a da je seksualno nasilje oblik rodno uvjetovanog nasilja, kroz ovaj stručni skup istaknuta je važnost zaštite prava djevojaka i žena te je kritički razmotrena stvarnost rodne ravnopravnosti u Hrvatskoj.

Na stručnom skupu je, ispred Ženske sobe, kao uvodničarka u temu sudjelovala koordinatorica Ženske sobe, dr.sc. Maja Mamula koja je stručni skup otvorila temom „Seksualno nasilje i žrtve izvan fokusa“. Osim nje, uvodničarke u stručni skup bile su: Mirjana Duduković iz Ženske grupe Karlovac Korak koja je govorila o temi „Seksualno zlostavljanje žena i djece – primjeri iz prakse“, zatim Gordana Matanović iz Udruge Brod – Grupa za ženska ljudska prava, koja je izložila temu “Savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja” te Organizacija Status M.

Na stručnom skupu identificirani su glavni problemi vezani uz seksualno nasilje nad djevojčicama i ženama: seksualno nasilje je problem koji je zanemaren od strane institucija i politika, nepostojanje sistematskog prikupljanja podataka, nerazumijevanje pojma seksualnog zlostavljanja, žrtve ne dobivaju pravnu zaštitu nego su češće izvrgnute stigmatizaciji i reviktimizaciji od strane nadležnih institucija (od policije, socijalne skrbi, zdravstva, državnog odvjetništva do suda), nedostatak sustavne edukacije svih stručnjaka/inja uključenih u rad sa djevojčicama žrtvama seksualnog nasilja, nedostatak sustavnih preventivnih programa i specijaliziranih servisa za dugoročnu i besplatnu podršku žrtvama, raskorak između očekivanja žrtava i stvarnog funkcioniranja sustava, neosviještenost javnosti o problematici seksualnog zlostavljanja i okrivljavanja same žrtve za zločin koji joj se dogodio.

Stručnim skupom moderirala je predsjednica USZM-a, Lana Petö Kujundžić, sutkinja za mladež, predsjednica odjela za mladež Županijskog suda u Zagrebu. Svi/e sudionici/e dobili/e su primjerak EU direktive o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela i UNICEF-ovu brošuru “Priprema djeteta za sud” te potvrdu o sudjelovanju na skupu.