Vijesti

Održan trening „Suradnja kao put suzbijanju nasilja u obitelji“ u Bihaću

Članice Ženske sobe, Maja Mamula i Maja Vukmanić, 13. i 14. rujna održale su dvodnevni trening za predstavnike/ce nadležnih institucija o nužnosti suradnje svih relevantnih aktera na području suzbijanja obiteljskog nasilja. Treningu je prisustvovalo 25 predstavnika/ca centara za socijalnu skrb, jedinica lokalne uprave, policije, pravosuđa, organizacija civilnog društva te centara za mentalno zdravlje. Trening je aktivnost u okviru projekta „Nasilje nad ženama – prepoznaj i spriječi!“ kojeg provode  organizacije „Žene ženama“ iz Sarajeva i „Ženska soba“.