Vijesti

Održan trening za volontere/ke “Spriječimo seksualno nasilje”

Ženska soba – Centar za seksualna prava održala je trening za volontere/ke “Spriječimo seksualno nasilje” 30. studenog 2012. (od 10.00 h – 18 h) i 01. prosinca 2012. (od 10.00 h -16.00 h) u Hotelu Palace, Trg J.J.Strossmayera 10, Zagreb.

Na treningu su se obrađivale teme rodno uvjetovanog nasilja, oblici i rasprostranjenost seksualnog nasilja, posljedice seksualnog nasilja, Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja u školama, oblici pomoći i zaštite te metodologija rada s mladima.

Trening su vodile Vukmanić Maja (prof. socijalne pedagogije), Antonija Hojt (prof. socijalne pedagogije) i Paula Zore (voditeljica edukacijskih programa). Također, na treningu je kao gošća predavačica sudjelovala Ana Ergović Kuzmanović (socijalna radnica), voditeljica Odjela za organiziranje i pružanje podrške i pomoći žrtvama/svjedocima koja je prezentirala rad svojeg Odjela i upoznala sudionice/ke sa postupkom prijave nasilja nadležnim institucijama.

Nakon završenog treninga svaki volonter/ka će u suradnji s Ženskom sobom, provesti 2 radionice za mlade u srednjim školama  u svojim lokalnim zajednicama.

Trening se provodio u okviru programa kojeg financijski podupire Ministarstvo socijalne politike i mladih, a u suradnji sa Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.