Vijesti

Održana dvodnevna edukacija “Aktivno građanstvo i volontiranje u organizacijama civilnog društva”

Dana 15. i 16. ožujka 2022. održana je dvodnevna edukacija “Aktivno građanstvo i volontiranje u organizacijama civilnog društva”. Edukaciju su vodile/i članovi/ce Ženske sobe i Udruge za podršku žrtvama i svjedocima.

Cilj edukacije je bio ojačati kapacitet Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela kroz volonterski angažman.

Na edukaciji su predavale članica Ženske sobe Anamaria Drožđan – Kranjčec i Kristina Mihaljević, Miren Špek iz Udruge za podršku za žrtvama i svjedocima te Maja Štahan i Ena Juričić iz Nacionalnog pozivnog centra.

Teme edukacije su bile: Organizacije članice i rad Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke; Sustav podrške žrtvama i svjedocima u RH i prava žrtava kaznenih djela; Ključni problemi u sustavu podrške žrtava i svjedocima – nužni koraci; Volontiranje, aktivno građanstvo i organizacije civilnoga društva – postizanje pozitivnih društvenih promjena; Predstavljanje javnih aktivnosti Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela – inovativni i kreativni alati; Volonterski program. Na edukaciji je sudjelovalo 25 osoba.

Edukacija je bila sastavni dio projekta “Organizacije civilnoga društva kao ključni akteri u standardizaciji sustava za podršku žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela” koji je financijski podržan od strane Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.