Vijesti

Održana dvodnevna edukacija „Prevencija seksualnog nasilja nad i među mladima“ u Daruvaru

Na edukaciji „Prevencija seksualnog nasilja nad i među mladima“, održanoj 19. i 20. veljače 2016. u Daruvaru, sudjelovali su profesori i profesorice, stručni suradnici i suradnice zaposleni/e u osnovnim i srednjim školama na području Požeško-slavonske i Bjelovarsko-bilogorske županije. Na dvodnevnoj edukaciji su sudjelovali i predstavnici/e partnerskih organizacija Dječjeg doma SOS – Dječje selo Ladimirevci te iz Ekonomske i turističke škole Daruvar.

Dvodnevna edukacija je održana u organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava, a vodile su je članice organizacije dr. sc. Maja Mamula, psihologinja i Antonija Hojt Ilić, prof. soc. pedagogije.

Tijekom edukacije su sudionice i sudionici imale/i prilike naučiti više o seksualnom nasilju nad mladima (definicija, oblici i rasprostranjenost), indikatorima seksualnog nasilja te posljedicama seksualnog nasilja nad mladima. Kroz rad u grupama i vježbe, sudionice i sudionici su radili na prepoznavanju oblika seksualnog nasilja te je obrađena pravna perspektiva seksualnog nasilja te Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja.

Drugog dana edukacije, sudionice i sudionici su stekli znanje i vještine kako pripremiti i održati radionicu na temu prevencije seksualnog nasilja nad i među mladima te su kroz grupni rad osmišljavali i prezentirali vlastite radionice. Edukacija je završena radom na konkretnim primjerima iz prakse.

Edukacija je sastavni dio projekta „Sigurni od nasilja“ koji financijski podržava Ministarstvo socijalne politike i mladih. Projekt vodi Ženska soba – Centar za seksualna prava, a odvija se u suradnji sa dvije partnerske organizacije: Dječjim domom SOS – Dječje selo Ladimirevci i Ekonomskom i turističkom školom Daruvar.