Vijesti

Održana dvodnevna specijalizirana edukacija o seksualnom nasilju nad djecom u okviru projekta “SNEP – prevencija seksualnog nasilja”

Jučer i danas smo održale dvodnevnu specijaliziranu edukaciju o seksualnom nasilju nad djecom i implementaciji programa prevencije seksualnog nasilja u okviru projekta “SNEP-prevencija seksualnog nasilja”! Na edukaciji je sudjelovalo 18 stručnih suradnica, iz 15 srednjih škola s područja Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije, ujedno i članica Županijskih stručnih vijeća pedagoga i psihologa. Od jeseni će se SNEP provoditi u 15 novih srednjih škola.

Ova aktivnost provedena je u okviru projekta “SNEP- prevencija seksualnog nasilja” financiranog od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.