Vijesti

Održana edukacija „Mladi za ravnopravno društvo“

U okviru projekta „Mladi za ravnopravno društvo“ dana 04. listopada 2019. godine održana je istoimena edukacija za studente/ice i učenike/ce suradničkih škola. Edukacija je održana u prostoru Tribina Grada Zagreba, a na istoj je sudjelovalo 30 osoba.

Edukaciju su facilitirale članice Ženske sobe, Antonija Hojt Ilić, prof. soc. pedagogije i Kristina Mihaljević, mag. paed. soc.

Tijekom edukacije predavanja su održale/i: Mija Rakarić (volonterka) na temu važnosti uključivanja u volontiranje, Anamarija Sočo (organizacija Status M) na temu “Mladi kao saveznici u borbi za rodnu ravnopravnost”, Kristina Ivanović (Grad Zagreb, Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava, Sektor za promicanje ljudskih prava, civilno društvo i nacionalne manjine) na temu “Ravnopravnost spolova i civilno društvo u Gradu Zagrebu”, Davorka Osmak-Franjić (Ured Pravobraniteljice za djecu) na temu “Pravo djeteta na participaciju u društvu. Mreža mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu”, Josip Grgić (Ured Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova RH) na temu “Suzbijanje diskriminacije-što činimo i što možemo učiniti”, Sanja Cesar (CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje) na temu “Mladi aktivno za ravnopravnost”!

          

Kroz održanu edukaciju mladi su osvijestili važnost rada institucija i organizacija civilnoga društva na području rodne ravnopravnosti te saznali kako se i sami mogu aktivno uključiti u taj proces i u programe kojei se provode.

Održana edukacija je sastavni dio projekta „Mladi za ravnopravno društvo“ koji je financijski podržan od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Grad Zagreb je partner na projektu dok su suradničke organizacije Učenički dom Škole za primalje i Prva gimnazija Zagreb.