Vijesti

Održana edukacija „Prevencija seksualnog nasilja“

Ženska soba je dana 07. i 08. ožujka 2018. godine u Karlovcu organizirala i održala  edukaciju „Prevencija seksualnog nasilja“ za profesore/ce i stručne suradnike/ce odgojno obrazovnih ustanova s područja karlovačke županije.

Voditeljica edukacijskih programa Ženske sobe, Antonija Hojt Ilić (socijalna pedagoginja) moderirala je edukaciju te prisutne upoznala s prevencijskim programom Ženske sobe. Voditeljica pravnog tima Ženske sobe Anamaria Drožđan – Kranjčec, dipl.iur. održala je predavanje na temu seksualnog nasilja (oblici, rasprostranjenost, organizacije civilnog društva, indikatori i posljedice) dok je Senka Sekulić Rebić (psihologinja), voditeljica Centra za žrtve seksualnog nasilja u Ženskoj sobi kroz rad na slučaju ukazala na važnost adekvatnog reagiranja u situacijama seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima. Kao gošća predavačica na edukaciji je sudjelovala dr.sc. Lana Peto Kujundžić, predsjednica odjela za mladež, Županijskog suda u Zagrebu koja je prisutne upoznala sa zakonskom perspektivom seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ova edukacija održana je u sklopu projekta „Zajednički za sigurno odrastanje“ koje se provodi u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Karlovac i Centrom za odgoj djece i mladeži Karlovac, a financira ga Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

U narednom periodu polaznici/e edukacije će provoditi radionice za djecu i mlade te predavanja za roditelje. Projektni rezultati biti će predstavljeni na okruglom stolu koji će biti održan u Karlovcu krajem rujna 2018. godine.