Vijesti

Održana “Edukacija stručnih osoba koje rade sa žrtvama nasilja u obitelji – Modul III: Uloga institucija u radu sa žrtvama”

U organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava održana je treća po redu dvodnevna edukacija naziva “Edukacija stručnih osoba koje rade sa žrtvama nasilja u obitelji – Modul III: Uloga institucija u radu sa žrtvama”. Edukacija je održana 18. i 19. rujna, 2015. godine u prostoru Tribina Grada Zagreba u Zagrebu.

Navedena edukacija nastavak je cjelovite edukacije naziva “Edukacija stručnih osoba koje rade sa žrtvama nasilja u obitelji” i održanog “Modula I: Uvod – Nasilje u obitelji” u listopadu, 2014. godine te „Modula II: Vulnerabilne skupine“, održanog u svibnju ove godine.

Facilitatorice dvodnevne edukacije bile su dr. sc. Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe – Centra za seksualna prava i Branka Žigante Živković, sutkinja na Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske.

Sudionici i sudionice dvodnevne edukacije bili su predstavnici i predstavnice organizacija civilnog društva, MUP-a, zdravstva, državnog i općinskog odvjetništva, sudstva, centara za socijalnu skrb, obrazovnog sustava te Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, a koji/e su sudjelovali/e na “Edukaciji stručnih osoba koje rade sa žrtvama nasilja u obitelji – Modul I i Modul II.”

Prvog dana, 18. rujna, edukaciju je otvorila dr. sc. Maja Mamula, koja je nakon uvodne riječi i predstavljanja sudionika i sudionica dala riječ Maidi Pamuković iz Samostalnog sektora za pomoć žrtvama i svjedocima. Ona je predstavila Službu za podršku žrtvama i svjedocima te navela nekoliko primjera kvalitetne međusektorske suradnje. Nakon toga uslijedilo je predavanje Maje Mamule „Žene žrtve nasilja u obitelji“, u kojem se osvrnula na podatak da je jedino za kazneno djelo silovanja manji broj žrtava, a veći broj počinjenih djela. Također, ukazala je na podatke dobivene iz istraživanja provedenog od strane Ženske sobe, odnosno da je 17% žena su žrtve silovanja ili pokušaja silovanja, što nam govori da od sveukupnog broja punoljetnih žena u Hrvatskoj, žrtvom takvog djela je bilo oko 400 000 žena.

IMAG1323

Martina Krnić predstavila je rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova te njene ovlasti i mehanizme, a koji su: upozoravati, predlagati te davati preporuke. Osvrnula se i na najčešće propuste u radu: nedovoljno predlaganje i izricanje zaštitnih mjera iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelju; češće izricanje novčanih kazni, a rjeđe izricanje zatvorskih; ne zadržavanje nasilnika u pritvoru; problem dvostrukog procesuiranja (nerazlikovanje žrtve i počinitelja) te nedovoljno prepoznavanje svih oblika obiteljskog nasilja. Naposljetku je dala i nekoliko primjera iz same prakse.

Nakon toga je uslijedilo predavanje Ane Ergović Kuzmanović iz Odjela za podršku žrtvama i svjedocima, koja je predstavila Odjel za pomoć pri županijskom sudu, a nakon toga su Maja Mamula i Branka Žigante održale predavanje o suvremenim trendovima, čime je i završen prvi dan edukacije.

IMAG1329 IMAG1352

U subotu je Suzana Kikić, glavna policijska inspektorica (Policijska akademija, Zagreb), kroz vježbu slučaja nasilja u obitelji približila različitim granama rad umreženih institucija.

U svrhu razrješenja slučaja nasilja u obitelji, sudionike i sudionice je podijelila u različite sektore, ali ne u one iz kojih dolaze. Kroz navedeno su se sudionici i sudionice mogli pobliže upoznati s radom drugih institucija koje rade sa žrtvama nasilja, ali i da osvijeste svoje predrasude i očekivanja.

Održani trening je sastavni dio projekta “Edukacija stručnih osoba koje rade sa žrtvama nasilja u obitelji”, kojeg Ženska soba provodi u suradnji s Gradom Zagrebom, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Projekt je financijski podržan od strane Grada Zagreba.

IMAG1386 IMAG1397

IMAG1423 IMAG1433