Vijesti

Održana “Edukacija stručnih osoba koje rade sa žrtvama nasilja u obitelji – Modul IV: Ostali aspekti nasilja u obitelji”

U organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava održana je posljednja, četvrta po redu dvodnevna edukacija naziva “Edukacija stručnih osoba koje rade sa žrtvama nasilja u obitelji – Modul IV: Ostali aspekti nasilja u obitelji. Edukacija je održana 04. i 05. prosinca, 2015. godine u prostoru Tribina Grada Zagreba u Zagrebu.

Navedena edukacija nastavak je cjelovite edukacije naziva “Edukacija stručnih osoba koje rade sa žrtvama nasilja u obitelji” i održanih “Modula I: Uvod – Nasilje u obitelji” u listopadu, 2014. Godine, „Modula II: Vulnerabilne skupine“, održanog u svibnju ove godine, te „Modula III: Uloga institucija u radu sa žrtvama“.

Prvi dan četvrtog modula Nikica Hamer Vidmar (Ministarstvo pravosuđa RH, voditeljica Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima) održala je predavanje o psihološkim aspektima svjedočenja, Štefica Karačić (predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika) održala je predavanje o radu s počiniteljima, te su dvije predavačice zajedno održale završno predavanje o strategijama zaštite i samozaštite osoba koje rade direktno sa žrtvama. Predavanja su kombinirana s iskustvenim vježbama te dijeljenjem iskustava sudionika/ca. Branka Žigante Živković je s pravnog aspekta pružila uvid u rad s počiniteljima.

Drugi dan edukacije su Štefica Karačić i Ana Ergović Kuzmanović (voditeljica Odjela za podršku žrtvama i svjedocima, Županijski sud u Zagrebu) održale predavanje i radionicu na temu međusektorske suradnje i uključivanja lokalne zajednice u suzbijanje obiteljskog nasilja, kao i u temu destigmatizacije žrtava od strane stručnjaka/inja uključenih u suzbijanje obiteljskog nasilja.

Facilitatorice dvodnevne edukacije bile su dr. sc. Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe – Centra za seksualna prava i Branka Žigante Živković, sutkinja na Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske.

Četvrti, ujedno završni modul edukacije, završen je dodjelom potvrda trenericama i diploma sudionicima/ama, te razmjenom povratnih informacija i zahvala.

Uvidom u evaluacijske izvještaje za četvrti modul i u onaj cjelokupne evaluacije zaključujemo da je edukacija uspješno provedena, sudionici/e su vrlo zadovoljni/e sudjelovanjem, a kao najveće prednosti edukacije navode međusektorsko umrežavanje, osvješćivanje toga kako je „hodati u tuđim cipelama“ (drugih sektora), rad na konkretnim primjerima iz prakse i stručnost predavača/ica.

Edukacija stručnih osoba koje rade sa žrtvama nasilja u obitelji se provela zahvaljujući iznimnoj potpori, financijskoj podršci i razumijevanju važnosti projekta Grada Zagreba – Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

12380366_10153151373997121_911179137_n

12367085_10153151373892121_1189403763_n