Vijesti

Održana edukacija u Zaboku o obiteljskom i seksualnom nasilju za zdravstvene djelatnike/ce

Koordinatorica Ženske sobe dr. sc. Maja Mamula i sutkinja sa Visokog prekršajnog suda RH Branka Žigante-Živković održale su 05.02.2014. predavanje o nasilju u obitelji i seksualnom nasilju za više od 40 zdravstvenih djelatnika/ca Opće bolnice Zabok i Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije. Edukaciju je organizirao SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije kojeg provodi CESI.

Cilj predavanja bio je informirati i senzibilizirati zdravstvene djelatnike/ce na problematiku nasilja u obitelji i seksualnog nasilja, uputiti ih u njihova prava, ali i obaveze vezano uz prijavljivanje nasilja, kao i pružanje pomoći i podrške žrtvama, koje su vrlo često, pogotovo u manjim sredinama, diskriminirane i izložene ismijavanju, nevjerici i optuživanju da su same skrivile preživljeno nasilje. Nakon predavanja veliki dio sudionika/ca ostao je na živoj diskusiji i iznošenju brojnih primjera iz prakse.imag1372