Vijesti

Održana edukacija Uvod u društveno poduzetništvo

Dana 30. studenog 2022. godine održana je cjelodnevna edukacija Uvod u društveno poduzetništvo za članice Ženske sobe.

Edukaciju su vodile Andrijana Parić i Diana Bekavac kojima je cilj bio upoznati članice Ženske sobe sa društvenim poduzetništvom i njegovim zakonodavnim okvirom.

Edukacija je održana u okviru projekta “Organizacije civilnoga društva kao ključni akteri u standardizaciji sustava za podršku žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela” koji je financijski podržan od strane Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.