Vijesti

Održana edukacija za jačanje kapaciteta za dobro upravljanje, strateško vođenje, kreiranje politika i donošenje odluka

Dana 16. prosinca 2022. godine održana je cjelodnevna edukacija za dobro upravljanje, strateško vođenje, kreiranje politika i donošenje odluka- interni dokumenti, evaluacija rada i druga pitanja važna za organizaciju za sve članice Ženske sobe.

Edukaciju je vodila Mirela Stanić Popović te je svrha same edukacije bila razmijeniti potrebne informacije i primjere pozitivne prakse kako bi se završio proces institucionalne izgradnje udruge.

Edukacija je održana u okviru projekta “Organizacije civilnoga društva kao ključni akteri u standardizaciji sustava za podršku žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela” koji je financijski podržan od strane Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.