Vijesti

Održana javna akcija „Šalji dalje“

Dana 4. listopada 2019., održana je Javna akcija “Šalji dalji” ispred Humićke  u Ozlju. Javnu akciju organizirala je OŠ “Slava Raškaj” Ozalj u suradnji sa Ženskom sobom. Javna akcija dio je projekta “Šalji dalje!” čija je provedba započela u prosincu 2018. godine, a koji financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Na javnoj akciji sudjelovali su učenici/e OŠ “Slava Raškaj” Ozalj koji su s predstavnicima/ama škole informirali širu javnost o problematici seksualnog nasilja nad djecom i mladima.

Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima, a sam projekt je uključivao edukaciju različitih ciljanih skupina: učitelji/ice i stručni suradnici/e OŠ Slava Raškaj, učenici/e osnovne škole “Slava Raškaj” Ozalj, voditelji/ce preventivnih programa Županijskog stručnog vijeća Karlovačke županije, studenti/ce.