Vijesti

Održana javna rasprava o novom Zakonu o mladima

Mreža mladih Hrvatske (MMH), krovna organizacija mladih koja okuplja 64 udruge mladih i za mlade, organizirala je javnu raspravu o novom Zakonu o mladima, koji se trenutno izrađuje u Ministarstvu socijalne politike i mladih (MSPM), u utorak, 25. veljače 2014. godine u Europskom domu u Zagrebu. Naziv javne rasprave bio je “Fokus: mladi – Aktualan trenutak: Zakon o mladima”.

Cilj ove javne rasprave bilo je otvoriti prostor za razgovor o stanju međusektorske suradnje, s posebnim naglaskom na proces i izazove u donošenju Zakona o mladima. Iz rasprave na kojoj su sudjelovali Mirela Travar (glavna tajnica MMH), Igor Vidačak (ravnatelj Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske) te Peter Matjašić (predsjednik Europskog foruma mladih), u kojoj su tematizirali probleme udruga mladih i za mlade te njihove potrebe, proizašao je niz otvorenih pitanja. Na javnoj raspravi sudjelovale su i dvije predstavnice Ženske sobe, Maja Vukmanić Rajter i Antonija Hojt Ilić.

Na raspravi su otvorena pitanja o tome ima li predlagatelj zakona jasnu viziju što se zakonom želi postići, koje probleme žele riješiti te je li izrada Zakona o mladima zasnovana na kvalitetnoj analizi mogućnosti za uređenje sektora kroz neke druge formate, osim zakona.

Iako su dvije predstavnice Službe za mlade aktivno i konstruktivno sudjelovale na raspravi, nažalost izostala je primjerena politička reprezentacija ministarstva, kakvu je ovakav tip rasprave zahtijevao. Očito je da postoji politička volja za poboljšanjem stanja udruga mladih, međutim s obzirom na problematike u novo predloženom Zakonu o mladima, Mreža mladih Hrvatske poziva MSPM da preispita temeljne ciljeve donošenja zakona, preispita i samu svrhu i format Zakona te da privremeno zaustavi proces donošenja zakona, dok se ne postigne konsenzus s bitnim akterima u ovom procesu, tj. samim udrugama mladih i za mlade na čiju budućnost ovaj proces može imati velik utjecaj, bilo pozitivan ili negativan.