Vijesti

Održana konferencija s međunarodnim sudjelovanjem „Što možemo bolje – prevencija seksualnog nasilja nad djecom“

Dana 29. lipnja održana je konferencija s međunarodnim sudjelovanjem „Što možemo bolje – prevencija seksualnog nasilja nad djecom“ u okviru SNEP 2 Junior Programa. Na konferenciji je sudjelovalo više od 350 predstavnika/ca institucija, odgojno-obrazovnih ustanova, organizacija civilnoga društva i šire javnosti!

Na poveznici je dostupna snimka Konferencije https://www.youtube.com/watch?v=Zj1OiHfCebI

Još jednom, zahvaljujemo svim izlagačicama i izlagačima, kao i sudionicama i sudionicima!