Vijesti

Održana poludnevna radionica „Prevencija rodno uvjetovanog nasilja“ u Splitu

Na radionici „Prevencija rodno uvjetovanog nasilja“ održanoj 30. travnja 2015. godine, koja je bila namijenjena mladim ženama u riziku od nasilja ili koje rade s mladima u riziku od nasilja, sudjelovalo je dvanaest žena. Poludnevna radionica je organizirana u suradnji s organizacijama civilnoga društva Info zona i Liga za prevenciju ovisnosti iz Splita.

Na radionici, koja je trajala od 15:00 do 20:00 h, voditeljice Paula Zore, prof. povijesti i komparativne književnosti i Laura Marković, psihologinja i savjetodavka, sa sudionicama su prošle kroz temu rodno uvjetovanog nasilja s naglaskom na seksualno nasilje.

„Braistormali“ smo o oblicima rodno uvjetovanog nasilja, ohrabrili se na forum teatar o posljedicama seksualnog nasilja, dekonstruirali mitove i predrasude koji stoje na putu društvu nulte tolerancije na nasilje, pogledali i komentirali edukativni film „Traži pristanak!“, te saznali više o Protokolu o postupanju u slučaju seksualnog nasilja i pravnoj praksi procesuiranja seksualnog nasilja.

Pregledom evaluacija zaključujemo da su sudionice bile zadovoljne radionicom te su je ocijenili visokim ocjenama. Kao najvažniju informaciju koju su dobile na radionici sudionice navode informacije o Protokolu, te da je, kada su intimnost i seks u pitanju, najvažnije tražiti i dobiti pristanak.

Ovim putem zahvaljujemo se udruzi Info zona iz Splita, koja nam je ustupila prostor za provođenje radionice, te nam pružila administrativnu podršku, te udruzi Liga za prevenciju ovisnosti iz Splita, na podršci u prikupljanju sudionica.

Poludnevne radionice su sastavni dio projekta Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske „Moj glas protiv nasilja“/“My Voice against Violence“ koji financijski podržava Europska unija (u okviru Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS). Projekt se odvija u suradnji s dvije partnerske organizacije: Ženska soba – Centar za seksualna prava i CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.

1