Vijesti

Održana predavanja na Policijskoj Akademiji u Zagrebu

Koordinatorica Ženske sobe – Centra za seksualna prava, dr. sc. Maja Mamula održala je predavanja za policijske službenike i službenice, šefove/ice smjena policijskih postaja na Policijskoj Akademiji u Zagrebu 29. listopada, 2014. godine.

Na predavanjima naziva “Uloga organizacija civilnog društva u pomoći žrtvama seksualnog nasilja” i “Dinamika nasilja u obitelji” sudjelovalo je 30 policijskih službenika i službenica.

Sudionici/e predavanja upoznati su sa situacijom u Hrvatskoj vezanom uz nasilje nad ženama, sa ulogom organizacija civilnog društva u suzbijanju tog oblika nasilja, kao i podršci i pomoći koju organizacije civilnog društva pružaju žrtvama.