Vijesti

Održana predavanja u sklopu projekta #NEnasilju

Ženska soba – Centar za seksualna prava je započela s provedbom projekta #NEnasilju. Projekt se provodi u partnerstvu s Osnovnom školom Vrbani, Zagreb i Školom za grafiku, dizajn i medijsku produkciju, Zagreb, a provedbu projekta financijski podržava Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

Opći cilj projekta jest suzbijanje elektroničkog nasilja nad i među djecom i mladima s naglaskom na elektroničko seksualno nasilje.

U okviru provedbe projekta, dana 22. i 23. listopada, voditeljica edukacijskih i prevencijskih programa Ženske sobe, Kristina Mihaljević, mag.paed.soc. održala je online predavanja na temu “Elektroničko i elektroničko seksualno nasilje” za 19 učenika/ca dva treća razreda Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju.

Učenici/e koji su sudjelovali na predavanju osmisit će i kreirati video uradak na temu elektroničkog nasilja koji će biti distribuiran školama s područja Grada Zagreba, a moći će ga koristiti i sve druge zainteresirane osobe u radu na ovoj problematici.

U okviru provedbe projekta bit će održana predavanja za roditelje učenika/ca partnerskih škola, kao i za profesore/ice i stručne suradnike/ce.

#NEnasilju!