Vijesti

Održana predavanja za profesore/ice i stručne suradnike/ce Osnovne škole Vrbani i Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju Zagreb

U organizaciji Ženske sobe te Osnovne škole Vrbani i Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju iz Zagreba, održana su predavanje za profesore/ice i stručne suradnike/ce. Dana 17. veljače održano je predavanje za profesore/ice i stručne suradnike/ce Osnovne škole Vrbani, a dana 24. veljače za Školu za grafiku, dizajn i medijsku produkciju. Predavanja su održana putem Zooma, a na njima je sudjelovalo 48 osoba.

Predavanja na temu „Seksualno i elektroničko seksualno nasilje nad i među djecom i mladima“ održala je voditeljica preventivnih programa Ženske sobe, Kristina Mihaljević, mag. paed. soc. Tijekom predavanja, sudionici/e su informirani o seksualnom i elektroničkom seksualnom nasilju, pojavnim oblicima, rasprostranjenosti, indikatorima te mehanizmima pomoći i zaštite.

Predavanja su održana u okviru projekta #NEnasilju kojeg provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Školom za grafiku, dizajn i medijsku produkciju Zagreb i Osnovnom školom Vrbani, Zagreb. Projekt je financijski podržan od Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.