Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja, Vijesti

Održana prva dva modula “Specijalizirane edukacije stručnih osoba koje rade sa žrtvama seksualnog nasilja”

Dana 20. i 21. svibnja 2016. godine Ženska soba – Centar za seksualna prava održana su prva dva modula “Specijalizirane edukacije stručnih osoba koje rade sa žrtvama seksualnog nasilja”, odnosno Modul 1: Seksualno nasilje – oblici, rasprostranjenost, indikatori i posljedice te Modul 2: Zakonska perspektiva seksualnog nasilja..

Sudionice/i edukacije bili/e su stručne osobe iz policije, odgojno-obrazovnog sustava, pravosudnog sustava, zdravstvenog sustava te predstavnice organizacija civilnog društva.

Predavačice na edukaciji bile su dr. sc. Maja Mamula, psihologinja i koordinatorica Ženske sobe, Branka Žigante Živković, dipl. iur., sutkinja Visokog prekršajnog suda u Zagrebu, Lana Peto Kujundžić, dipl. iur., sutkinja na Županijskom sudu u Zagrebu te Anamaria Drožđan-Kranjčec, dipl. iur., voditeljica pravnog tima u Ženskoj sobi.

Navedene aktivnosti sastavni su dio projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” uključuje Žensku sobu – Centar za seksualna prava, suradničku organizaciju Udrugu Brod – grupu za ženska ljudska prava te partnersku organizaciju Grad Slavonski Brod. Ovaj projekt financira Europska unija i sufinancira Ured VRH za udruge.