Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja, Vijesti

Održana tematska sjednica o problematici seksualnog nasilja

U organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava, v. d. predsjednice Nacionalnog tima za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama, Branke Žigante Živković te Udruge “Hera” iz Križevaca održana je tematska sjednica o problematici seksualnog nasilja za predstavnice i predstavnike Županijskog tima za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama Koprivničko –križevačke županije te ostale stručne osobe koje rade na ovoj problematici.

Tematska sjednica je održana u prostoru Policijske uprave Koprivničko – križevačke županije 25. listopada 2016. godine te su govornice bile Branka Žigante Živković i Maja Mamula.

Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe otvorila je tematsku sjednicu predstavljanjem projekta u okviru kojeg je i održano događanje te je više govorila o samoj problematici seksualnog nasilja. Branka Žigante Živković je kao sutkinja Visokog prekršajnog suda govorila o važnosti Direktive 2012/29 EU uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Sudionice i sudionici tematske sjednice su razmjenjivali iskustava i primjere iz prakse s kojima su se imali prilike susretati te su zajednički raspravljali o problematici seksualnog nasilja. Tematsku sjednicu su ocijenili kao odličnom prilikom za zajednički rad i mogućnošću da međusobno razgovaraju o tome kako ujedinjenim snagama djelovati na suzbijanju i prevenciju seksualnog nasilja.

Tematska sjednica je od planiranih dva sata trajala duže iz razloga potrebe za rješavanjem određenih problema s kojima se stručne osobe koje rade sa žrtvama seksualnog nasilja i nasilja nad ženama susreću.

Tematske sjednice su sastavni dio projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” koji financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Nositeljica projekta je Ženska soba, u partnerstvu s Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava i Gradom Slavonskim Brodom.

img_0906

img_0904