Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior, Vijesti

Održana tri predavanja za roditelje u okviru EU projekta “SNEP 2 – junior”

Dana 1., 9. i 15. prosinca 2021. godine održana su tri predavanja za roditelje iz partnerskih škola, OŠ Bedekovčina i OŠ ”Slava Raškaj” Ozalj. Predavanja je održala članica Ženske sobe, Anamarija Droždan-Kranjčec.

Na predavanjima je sudjelovalo ukupno 85 roditelja.

Ova aktivnost sastavni je dio europskog projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior (SNEP 2 – Junior)“ (engl. Sexual Violence – Educational and Prevention Program 2 – Junior (SVEP 2 – Junior)) No. 101005462. Provedba projekta financirana je od strane Europske unije u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu (2014. – 2020.), REC-AG-2020/REC-RDAP-GBV-AG-2020. Nositeljica projekta je Ženska soba, a partneri na projektu su Pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske, CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja, OŠ ”Kantrida” Rijeka, OŠ Bedekovčina, OŠ ”Slava Raškaj” Ozalj, OŠ ”Antun Mihanović” Slavonski Brod, OŠ Veruda Pula, OŠ Matka Laginje Zagreb, Rape Crisis Network Ireland i Change Attitude (Švedska).  Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad djecom.