Vijesti

Održana trodnevna „Specijalizirana edukacija za organizacije civilnog društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela“

U organizaciji Ženske sobe – Centar za seksualna prava održana je „Specijalizirana edukacija za organizacije civilnog društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela“ od dana 26. do 28. siječnja 2017. godine u Donjoj Stubici, Terme Jezerčica.

Na edukaciji su sudjelovali predstavnici/ce Ženske udruge “IZVOR”, Tenja; Udruge „HERA“ Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Udruge mladih „Mladi u Europskoj uniji“ Šibenik; SOS telefona za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije CESI, Zabok; Centra za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“, Pakrac; Informativno pravnog centra, Udruge „ZvoniMir“; Regionalnog centra za izgradnju zajednice i razvoj civilnog društva „DEŠA“ Dubrovnik; Udruge za podršku žrtvama i svjedocima Vukovar; Socijalne zadruge Zvonimir, Knin; Ženske grupe Karlovac „KORAK“; S.O.S – savjetovanje, osnaživanje, suradnja, Virovitica; Udruge Bijeli krug Hrvatske, Split te Udruge Brod – grupa za ženska ljudska prava, Slavonski Brod.

Edukaciju su facilitirale članice Ženske sobe, Maja Mamula i Maja Vukmanić Rajter. Prvi dan  edukacije, Maja Mamula i Anamaria Drožđan Kranjčec predstavile su trening, trenerice i sudionice/ke. Zatim su Branka Žigante Živković, sutkinja Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, i Matea Babić, viša stručna savjetnica na Županijskom sudu u Zagrebu, održale predavanja iz područja pravnih, psiholoških i praktičnih aspekata svjedočenja. Vježbu s primjerima iz prakse vodile su Branka Žigante Živković, Lana Peto Kujundžić, sutkinja na Županijskom sudu u Zagrebu, Odjel za mladež, i Ana Ergović Kuzmanović, voditeljica Ureda za podršku žrtvama i svjedocima na zagrebačkom Županijskom sudu u Zagrebu. Predavanja o relevantnim propisima koja se odnose na područje prava i podrške žrtvama i svjedocima održale su Lana Peto Kujundžić, Branka Žigante Živković te Matea Babić.

IMG_2434

Drugi dan edukacije započeo je predavanjima o sustavu podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj koje su održale Nikica Hamer Vidmar, voditeljica Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima, Ana Ergović Kuzmanović i Maja Mamula. O specifičnostima pružanja podrške žrtvama i svjedocima i potrebama žrtvama predavanje je održala Ana Ergović Kuzmanović. Na kraju drugog dana vježbu o pružanju informacija i podrške žrtvama i svjedocima održale su Ana Ergović Kuzmanović i Anamaria Droždan Kranjčec, dok je vježbu o oblicima pomoći žrtvama i svjedocima s obzirom na relevantne sociodemografske karakteristike održala Maja Vukmanić Rajter, kao i vježbu o dosadašnjim iskustvima organizacija civilnog društva u radu s nadležnim institucijama i njihovoj poziciju u zajednici.

IMG_2472

Trećeg dana edukacije Maja Mamula i Ella Selak Bagarić, psihologinja u Poliklinici za zaštitu djece Grada Zagreba, i Mirjana Duduković, predsjednica udruge „KORAK“ Karlovac, održale su predavanja o radu sa žrtvama specifičnih kategorija kaznenih djela. Nikica Hamer Vidmar održala je predavanje o podršci žrtvama i svjedocima od strane organizacija civilnog društva.

Na kraju edukacije svim sudionicima uručene su potvrde o završenoj edukaciji.

Specijalizirana edukacija dio je projekta kojeg provode Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Ženskom grupom Karlovac „Korak“ i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za mladež. Projekt financijski podupire Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske.

IMG_2543