Vijesti

Održana trodnevna specijalizirana edukacija za rad sa žrtvama i svjedocima kaznenih djela

Dana 28. – 30. ožujka 2022. godine održana je trodnevna specijalizirana edukacija za članice „Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“.

Na edukaciji su predavale članice Ženske sobe Anamaria Drožđan – Kranjčec i dr.sc. Maja Mamula, Nikica Hamer Vidmar iz Ministarstva pravosuđa i uprave Službe za podršku žrtvama i svjedocima, Branka Lučić iz Odjela za podršku žrtvama i svjedocima pri Županijskom sudu u Vukovaru, Miren Špek iz Udruge za podršku za žrtvama i svjedocima, Fani Bugarin Šoljan iz Centra za građanske inicijative Poreč i Matea Babić, viša stručna savjetnica Odjela za mladež na Županijskom sudu u Zagrebu.

Teme edukacije su bile: Sustav podrške žrtvama i svjedocima, oblici pomoći i podrške i uloga osobe od povjerenja; Pojedinačna procjena žrtava kaznenih djela, međunarodni i nacionalni propisi i faze kaznenog postupka; Emocionalna podrška žrtvama/svjedocima u svim fazama postupka; Utjecaj traume na žrtve.

Edukacija je sastavni dio programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” kojeg financijski podržava Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske. Ženska soba je nositeljica programa u partnerstvu s 10 organizacija civilnoga društva: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreč, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Udruga Hera Križevci, Ženska grupa Karlovac Korak- Odjel za razvoj i projekte, SOS Virovitica, Podrška žrtvama i svjedocima KZŽ; Udruga ZvoniMir; Informativno pravni centar – IPC.