Vijesti

Održane dvije radionice o prevenciji trgovanja ljudima

U suradnji s Uredom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske i Crvenim križem, Ženska soba je održala dvije radionice o prevenciji trgovanja ljudima. Radionice su održane 05. i 10. 02. u Dječjem domu A.G.Matoš i u Domu za odgoj djece i mladih Zagreb. Radionice su vodile Maja Vukmanić (Ženska soba) i Nives Vudrić (Crveni križ), a na njima je ukupno sudjelovalo 34 djece.