Vijesti

Održane radionice u sklopu projekta “Znaj bolje, čini više!”

U sklopu projekta “Znaj bolje, čini više!” održane su 23 preventivne radionice s učenicima partnerskih osnovnih škola, OŠ Nikole Tesle i OŠ Prečko. Teme radionica bile su prevencija seksualnog i elektroničkog seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima te mehanizmi zaštite. Radionice su provedene s učenicima od prvog do osmog razreda, a provodili su ih učitelji i učiteljice koji su završili dvodnevnu edukaciju u sklopu projekta.

Projekt „Znaj bolje, čini više!“ provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Osnovnom školom Nikole Tesle Zagreb i Osnovnom školom Prečko Zagreb. Projekt je financiran od strane Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.