Vijesti

Održane su dvije radionice sa ženama treće životne dobi na temu nasilja nad ženama

Dana 09.03. i 10.03. u Gerontološkom centru Doma za starije i nemoćne osobe Maksimir u Zagrebu održane su dvije radionice sa ženama treće životne dobi, na temu nasilja nad ženama i seksualnog nasilja nad ženama. Radionice su vodile članice Ženske sobe Paula Zore i Laura Marković, uz podršku Lorete Španjol Bubalo, koordinatorice zdravstvenih programa Gerontološkog centra. Sudionice radionica bile su volonterke i korisnice usluga Gerontološkog centra koje se svakodnevno susreću sa velikim brojem starijih osoba i upućene su u njihove specifične probleme.

Osobe treće životne dobi su ranjiva populacija u riziku od socijalnog isključivanja, predrasuda i nasilja. Statistički podaci pokazuju da između 2% i 10% starijih osoba doživi neki oblik zlostavljanja i zanemarivanja, a najčešće je riječ o nasilju u obitelji (Elder abuse prevalence and incidence, 2005.; Lachs i Pillemer, 2004.; Yan i Tang, 2001.; prema Rusac, 2006.). Nadalje, starije osobe – žrtve nasilja rijetko prijavljuju nasilje koje im se događa. Oni mogu osjećati sramotu i strah, ne priznavati da njihovi bližnji s njima loše postupaju, kriviti sebe za to što im se događa, biti osamljeni, misliti da se to događa samo njima, bojati se posljedica ako otkriju svoju situaciju i misliti da im se ne može pomoći.

Radionice sa ženama treće životne dobi su bile jako zanimljive i izazovne. U radu smo neizbježno dotakli generacijska rodno uvjetovana uvjerenja, ne samo o nasilju već i o progovaranju o nasilju, činu koji se dugo smatrao „iznošenjem prljavog veša“, dok danas znamo da je prvi korak na putu izlaska iz nasilja. Sudionice su pozitivno ocijenile ovo iskustvo, navodeći da o nasilju nad ženama imaju što pričati i izražavajući podršku za angažman organizacija civilnog društva koje pružaju podršku žrtvama nasilja.

Poludnevne radionice su sastavni dio projekta Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske „Moj glas protiv nasilja“/“Myvoiceagainstviolence“ koji financijski podržava Europska unija (u okviru Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS). Projekt se odvija usuradnji sa dvije partnerske organizacije: Ženska soba – Centar za seksualna prava i CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.

IMG_4436

IMG_4434