Vijesti

Održano javno predavanje u Koprivnici na temu Seksualno nasilje – uloga i važnost Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja“ i „Pravni aspekti zaštite od nasilja u obitelji“

Povodom Europskog dana zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja, te nadolazećeg Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama kao uvoda u obilježavanje „16 dana aktivizma protiv nasilja“, 17. studenog 2015., održano je javno predavanje u Koprivnici. Predavanje je organizirano od strane Policijske uprave Koprivničko-križevačke, Županijskog tima za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama Županije Koprivničko-križevačke u suradnji sa Udrugom “Hera“ Križevci i Ženskom sobom – Centrom za seksualna prava.

Cilj ovog predavanja bio je upoznavanje sudionika i sudionica s osnovnim pojmovima vezanim uz problematiku seksualnog nasilja te upoznavanje sa mogućim mehanizmima zaštite (Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja). Predavačice su bile dr. sc. Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe, koja je održala izlaganje na temu seksualnog nasilja te Branka Žiganke Živković, sutkinja Visokog prekršajnog suda i predsjednica Nacionalnog tima za suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama, s izlaganjem o pravnim aspektima zaštite od nasilja u obitelji. Predavačice su bile i Marina Švagelj Jažić, predsjednica Udruge “Hera“ i Valerija Golubić iz Službe kriminalističke policije Koprivničko-križevačke.

dobra zajednicka fotka 1

Predavanju su prisustvovali predstavnici i predstavnice institucija koje se bave problematikom nasilja: Koprivničko-križevačka županija – Županijska koordinatorica za ljudska prava, Udruga osoba s invaliditetom “Bolje sutra” Koprivnica, centri za socijalnu skrb Koprivnica, Križevci i Đurđevac, zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Općinski sud u Koprivnici, Prekršajni sud u Koprivnici, Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici, Domovi zdravlja-Ispostave Koprivnica, Križevci i Koprivnica, Društvo multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije i policijski službenici/e za poslove maloljetničke delinkvencije Policijskih postaja Koprivnica, Križevci i Đurđevac.

Javno predavanje je sastavni dio projekta Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske „Moj glas protiv nasilja“/“My voice against violence“ koji financijski podržava Europska unija (u okviru Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS). Projekt se odvija u suradnji sa dvije partnerske organizacije: Ženska soba – Centar za seksualna prava i CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.

dobra zajednicka fotka 2

dobra zajednicka fotka 3