Vijesti

Održano javno predavanje u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče

Koordinatorica Ženske sobe, dr. sc. Maja Mamula održala je javno predavanje u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče u Zagrebu, 15. srpnja, 2015. godine.

Na javnom predavanju naziva “Seksualno nasilje – situacija u Hrvatskoj: Uloga Prolokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja” sudjelovali su mnogi/e djelatnici/e Psihijatrijske bolnice Vrapče, centara za seksualnu skrb te drugih zdravstvenih institucija. Sudionicima/ama predavanja bili su podijeljeni Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja i drugi informativni i edukativni materijali o radu Ženske sobe te samom projektu.

Javno predavanje je sastavni dio projekta Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske “Moj glas protiv nasilja”/”My voice against violence” koji financijski podržava Europska unija (u okviru Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS). Projekt se odvija u suradnji sa dvije partnerske organizacije: Ženska soba – Centar za seksualna prava i CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.

IMG_0474

IMG_0475