Vijesti

Održano predavanje „Komunikacija sa žrtvama seksualnog nasilja“

Dana 27. travnja 2015. koordinatorica Ženske sobe, dr. sc. Maja Mamula, uz pratnju Irene Sarte iz Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH, održala je predavanje za studente i studentice, volontere/ke Udruge za podršku žrtvama i svjedocima u Zagrebu.

Na predavanju naziva „Komunikacija sa žrtvama seksualnog nasilja“, sudionici/e su mogli/e čuti o tematici seksualnog nasilja: njegovoj definiciji, oblicima i rasprostranjenosti, s posebnim naglaskom na situaciju u Hrvatskoj po pitanju seksualnog nasilja, o neposrednom radu sa žrtvama seksualnog nasilja te o ulozi Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja.

Ženska soba ponosi se kvalitetnom suradnjom s Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima, koja se povratno odražava na bolju umreženost i kvalitetniju uslugu pružanja podrške i pomoći žrtvama seksualnog nasilja koje su u sudskom procesu ili razmatraju mogućnost pokretanja sudskog procesa.

Predavanje je sastavni dio projekta Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske „Moj glas protiv nasilja“/“My voice against violence“ koji financijski podržava Europska unija (u okviru Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS). Projekt se odvija u suradnji sa dvije partnerske organizacije: Ženska soba – Centar za seksualna prava i CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.