Vijesti

Održano predavanje na Policijskoj akademiji u Zagrebu

Koordinatorica Ženske sobe dr. sc. Maja Mamula održala je 04. 06. 2013. godine predavanje na Policijskoj akademiji, za 30 policijskih službenika i službenica Odjela maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji.
Predavanje je održano na temu Rodno uvjetovano nasilje i odnos prema žrtvama kaznenih djela protiv spolne slobode. Sudionici/e predavanja upoznati su sa situacijom u Hrvatskoj vezanom uz nasilje nad ženama, sa ulogom organizacija civilnog društva u suzbijanju tog oblika nasilja, kao i podršci i pomoći koju organizacije civilnog društva pružaju žrtvama.

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.