Vijesti

Održano predavanje na Policijskoj akademiji u Zagrebu

Maja Mamula je u dogovoru s gospođom Suzanom Kikić održala 21.05.2010. godine dvosatno predavanje na Policijskoj akademiji, za 28 šefova smjene brojnih policijskih postaja na temu Uloga organizacija civilnog društva u suzbijanju nasilja i pomoći žrtvama.

Radi se o prvom takvom predavanju koju su održali predstavnici/e organizacija civilnog društva na Policijskoj akademiji, u cilju približavanja rada brojnih organizacija koje prije svega rade na suzbijanju nasilja i pružanju podrške i pomoći ženama žrtvama nasilja.