Vijesti

Održano predavanje na Studijskom centru socijalnog rada

Članica Ženske sobe, Antonija Hojt Ilić održala je predavanje za studentice i studente druge godine preddiplomskog studija na Studijskom centru socijalnog rada u Zagrebu. Predavanje naziva “Prevencija seksualnog nasilja” održano je 25. travnja, 2014. godine.

Antonija Hojt Ilić upoznala je studentice i studente s problematikom seksualnog nasilja, istaknuvši njegove oblike i posljedice. Nadalje, predstavljeni su dosadašnji projekti i programi koje je Ženska soba do sada provela na tematiku mladih, prevencije nasilja nad i među mladima te seksualnog nasilja nad i među mladima. U posljednjem dijelu predavanja, studentice i studenti su upoznate/i s metodom rada s mladima.

Predavanje “Prevencija seksualnog nasilja” održano je u sklopu projekta Ureda za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske “Moj glas protiv nasilja” koji financijski podržava Europska unija ( u okviru Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – Progress). Ženska soba i CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje partnerske su organizacije na projektu “Moj glas protiv nasilja”.