Vijesti

Održano predavanje za profesore/ice i stručne suradnike/ce „Seksualno nasilje nad i među djecom i mladima“

Ženska soba – Centar za seksualna prava je u okviru projekta „Razvoj socijalnih i emocionalnih vještina s ciljem suzbijanja seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima u riziku“ dana 31. siječnja 2017. godine održala predavanje za profesore/ice i stručne suradnike/ce OŠ Nikole Tesle. Predavanje je održala psihologinja Senka Sekulić Rebić, a na istom je sudjelovalo 37 osoba.

Kroz održano predavanje, sudionici/e su imali/e priliku čuti više o seksualnom nasilju nad i među djecom i mladima, oblicima i rasprostranjenosti te o tome kako isto prepoznati i kome se obratiti za pomoć i podršku. Svim sudionicima/ama distribuirani su informativni i edukativni materijali. Predavanje je održano s ciljem educiranja i aktivnog uključivanja profesora/ica i stručnih suradnika/ca u prevenciju i suzbijanje svih oblika seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima u riziku.

Projekt „Razvoj socijalnih i emocionalnih vještina s ciljem suzbijanja seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima u riziku“ je financijski podržan od Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.