Vijesti

Održano predavanje za policijske službenike/ce „Psihološki pristup žrtvi kaznenih djela“ u Mariji Bistrici

Koordinatorica Ženske sobe dr. sc. Maja Mamula sudjelovala je na dvodnevnoj edukaciji policijskih službenika/ca na temu „Zaštita žrtava kaznenih djela i prekršaja“ koja se održavala 13. do 14. veljače u Mariji Bistrici. Provedena edukacija je dio zajedničkog projekta Ministarstva unutarnjih poslova i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj, čiji je cilj jačanje kapaciteta Ministarstva unutarnjih poslova kroz razvoj sustava prevencije kriminaliteta, podrške žrtvama kaznenih djela i aktivnostima kontrole oružja, a u suradnji s Ministarstvom pravosuđa.

Predavači/ce bili su predstavnici/e sudstva, Državnog odvjetništva, Ministarstva pravosuđa, policije i organizacije civilnog društva. Maja Mamula održala je predavanje „Psihološki pristup žrtvama kaznenih djela“.

Jedan od ciljeva ove edukacije je da policijski službenici/e za prevenciju iz policijskih uprava svoje novo stečeno znanje dalje prezentiraju kolegama i kolegicama iz svojih uprava.

Predavanje za policijske službenike_ce Marija Bistrica