Vijesti

Održano predavanje za službenike i službenice MUP-a

U dogovoru s ravnateljstvom policije koordinatorica Ženske sobe Maja Mamula održala je 25.05.2010. godine u Valbandonu dvosatno predavanje za 25 policijskih službenika i službenica s linije rada krvnih i seksualnih delikata na temu Uloga organizacija civilnog društva u suzbijanju seksualnog nasilja i pomoći žrtvama. Cilj predavanja bio je približavanje položaja i problema žrtava koje žele prijaviti seksualno nasilje, kako bi se ostvarila moguća poboljšanja vezana uz prijavu seksualnog nasilja.