ACT - Aktivno do promjene, Vijesti

Održano predavanje za studente/ice Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu u okviru projekta „ACT- Aktivno do promjene!“

U okviru projekta „ACT – Aktivno do promjene!“ 01. ožujka 2022. godine održano je predavanje za studente i studentice Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu.

Predavanje je održala Cvijeta Senta sa Centra za mirovne studije putem Zoom platforme na temu Ljudska prava, tolerancija i prihvaćanje različitosti.

Projekt „ACT – Aktivno do promjene“ provodi Ženska soba u partnerstvu s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Školom za grafiku, dizajn i medijsku produkciju. Projekt je financijski podržan od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.