ACT - Aktivno do promjene, Vijesti

Održano predavanje za studente/ice Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu na temu seksualnog nasilja

U okviru projekta „ACT – Aktivno do promjene!“ 21. prosinca 2021. godine održano je predavanje za studente i studentice Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu. Predavanje je održano putem Zoom platforme, te je sudjelovalo 42 studenata/ica.

Tijekom predavanja obrađene su teme: seksualno nasilje s naglaskom na seksualno uznemiravanje, pravna perspektiva i mehanizmi zaštiti.

Nakon održanog predavanja, zainteresirani studenti/ce će se moći uključiti u daljnju provedbu projekta i njegove aktivnosti.

Projekt „ACT – Aktivno do promjene“ provodi Ženska soba u partnerstvu s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Školom za grafiku, dizajn i medijsku produkciju. Projekt je financijski podržan od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.