Vijesti

Održano predavanje za ŽSV školskih preventivnih programa Karlovačke i Istarske županije

Dana 1. lipnja 2022. smo održale predavanje “Prevencija seksualnog nasilja” za članove i članice Županijskog stručnog vijeća za školske preventivne programe Karlovačke županije te Županijskog stručnog vijeća za školske preventivne programe osnovnih škola  i Županijskog stručnog vijeća za školske preventivne programe srednjih škola i učeničkih domova Istarske županije.

Predavanje je sastavni dio projekta “Prepoznaj, osnaži se, prijavi!” koji je financijski podržan od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Opći cilj projekta jest prevencija seksualnog nasilja nad i među mladima u svrhu očuvanja kvalitete života mladih.