Projekt “ Building more effective protection: transforming the system for combating violence against women”, Vijesti

Održano predstavljanje EU projekta „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“ u Hrvatskom saboru

Dana 21. studenog 2017. godine održano je predstavljanje projekta „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“ u Hrvatskom saboru. Projekt je započeo 1. travnja 2017. godine, nositeljica projekta je Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, dok je Ženska soba – Centar za seksualna prava partnerica na projektu. Pridruženi partneri su Pravosudna akademija, Policijska akademija i Hrvatsko novinarsko društvo.

Projekt ima za cilj identificirati, empirijski opisati te staviti u fokus javnosti postojeće pravne prakse koje predstavljaju prepreke za učinkoviti pravni progon i kažnjavanje nasilja prema ženama. Iduće dvije godine radit će se na analiziranju ‘krhkih karika’ sustava: od policijskih službenika koji imaju prvi kontakt sa žrtvom, preko državnog odvjetništva koje je odgovorno za pravno klasificiranje, do pravnih tijela odgovornih za kažnjavanje nasilja prema ženama.

Na predstavljanju projekta govornice i govornici su bili pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, posebna izvjestiteljica UN-a za nasilje prema ženama, dr.sc. Dubravka Šimonović, pomoćnik glavnog ravnatelja policije – načelnik Uprave policije, dr.sc. Krunoslav Borovec, izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora Marija Jelkovac, koordinatorica Ženske sobe dr.sc. Maja Mamula, pomoćnica načelnika Policijske akademije dr.sc. Davorka Martinjak, savjetnica ravnateljice Pravosudne akademije Sanda Hrsto te predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković.

Pravobraniteljica Višnja Ljubičić upozorila je kako su u pet godina, od 1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2016., ubijene 72 žene od bliskih muških osoba te da femicid u Hrvatskoj čini od 25 – 30% svih ubojstava. “Samo prošle godine je ubijeno 18 žena, a tijekom ove godine 16 žena, od strane njima bliskih muških osoba. Uz jasan trend brutalizacije nasilja, odnosno tranzicije nasilja prema ženama i nasilja u obitelji iz područja prekršajnog u područje kaznenog prava, uočeno je povećanje broja ubojstava žena što ukazuje na to da zakonske, pravosudne, medijske te druge obrazovne i edukacijske mjere suzbijanja nasilja prema ženama – ipak nisu polučile željenim rezultatima u smislu smanjenja broja slučajeva nasilja prema ženama s najgorim ishodom, već naprotiv, brojke ubijenih žena rastu”, pojasnila je.

Posebna izvjestiteljica UN-a za nasilje prema ženama, dr.sc. Dubravka Šimonović, istaknula je nužnost ratifikacije Istanbulske konvencije, za koju je naglasila kako pruža put za izgradnju učinkovitije zaštite i promjenu sustava u borbi protiv nasilja prema ženama. Šimonović je podsjetila kako je upravo Pravobraniteljica osnivačica posebnog promatračkog tijela “Femicide Watch”, čiji je cilj praćenje pojavnosti ubojstava žena iz rodnog aspekta, prikupljanje i analiziranje podataka radi uočavanja ključnih propusta koji dovode do ubojstava žena od strane njihovih supruga, bivših i sadašnjih partnera te općenito muškaraca.

Pomoćnik glavnog ravnatelja policije – načelnik Uprave policije, dr.sc. Krunoslav Borovec, ukazao je na važnost prevencije nasilja prema ženama te istaknuo kako ovakve projektne aktivnosti imaju potporu Ministarstva unutarnjih poslova.

Izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora Marija Jelkovac i članica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Željka Josić, pozdravile su ovakvu međusektorsku suradnju.

U okviru konferencije izveden je performans nazvan “Pet slučajeva ubojstava žena”, tijekom kojega su pročitana stvarna svjedočanstva žena ubijenih od strane njima bliskih muških osoba.

Koordinatorica Ženske sobe dr.sc. Maja Mamula detaljno je upoznala prisutne s projektnim aktivnostima koje će provoditi tijekom projekta, ali i podsjetila čime se Ženska soba bavi te predstavila rad Centra za žrtve seksualnog nasilja.

Predstavnici/e pridruženih partnera – pomoćnica načelnika Policijske akademije dr.sc. Davorka Martinjak, savjetnica ravnateljice Pravosudne akademije Sanda Hrsto te predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković, prezentirali su svoje aktivnosti u okviru predstavljenog EU-projekta.

Projekt je financiran u okviru programa Europske komisije koji se bavi ulogom pravosuđa i medija u slučajevima nasilja prema ženama, s posebnim naglaskom na slučajeve femicida. Provedbu projekta sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.