Vijesti

Održavanje edukacija za studente/ice i profesore/ice Akademije dramske umjetnosti

Predstavnice Ženske sobe tijekom travnja su održale edukaciju o problematici seksualnog nasilja za profesore/ice i studente/ice Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Na prijedlog Akademije dramske umjetnosti, oblikovana je i održana edukacija za profesore/ice i studente/ice Akademije dramske umjetnosti, od 13. do 16. travnja 2021.

Prvi dan edukacije, za profesore/ice su dr. sc. Maja Mamula, psihologinja i Anamaria Drožđan-Kranjčec, mag.iur., držale predavanje o seksualnom nasilju, što je uključivalo teme definicije i oblika, pristanka, rasprostranjenosti, (ne)prijavljivanja, posljedica te mehanizama pomoć i podrške. Naredni dan su te teme, ovaj put za studente/ice, predavale predavačice Josipa Tukara Komljenović, mag.soc. i Kristina Mihaljević, mag.paed.soc.

Treći dan edukacije, 15. travnja, Marijana Senjak, psihologinja i psihoterapeutkinja Centra za žrtve seksualnog nasilja održala je predavanje o posljedicama preživljenog seksualnog nasilja i oporavku, a naredni i posljednji dan edukacije, dr. sc. Maja Mamula, psihologinja i Anamaria Drožđan Kranjčec, mag.iur. održale su studentima/cama predavanje o mehanizmima pomoći i podrške osobama koje su preživjele seksualno nasilje te o postupku prijave.