Vijesti

Okrugli stol na temu: Suzbijanje nasilja u mladenačkim vezama u Čakovcu

U organizaciji Udruge Zora iz Čakovca, 18.09.2012. je održan okrugli stol na temu: Suzbijanje nasilja u mladenačkim vezama u sklopu Inicijative maladih “Nasilne veze su bezveze” i projekta “Povezani-za veze bez nasilja”. Na okruglom stolu je učestovao i Dalibor Stanić iz Ženske sobe na kojem je predstavio naš dugogodišnji rad na prevenciji seksualnog nasilja u školama i među mladima.