Vijesti

Okrugli stol: Seksualno nasilje – upoznavanje institucija Vukovarsko–srijemske županije sa problemom

Ženska soba – Centar za seksualna prava, u suradnji sa Ružicom Mandić, organizirala je okrugli stol povodom Nacionalnog dana suzbijanja nasilja nad ženama, 22.09. u Vukovaru. Okrugli stol facilitirale su Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe i Ružica Mandić, aktivistkinja i feministkinja.  Prisustvovalo je 17 osoba iz relevantnih državnih institucija Vukovarsko – srijemske županije, održavanje okruglog stola omogućila je Europska komisija i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

Ovo je priopćenje nastalo uz financijsku potporu Europske unije. Za sadržaj priopćenja je odgovorna Ženska soba i ni u kojem slučaju se priopćenje ne može uzeti kao stav Europske unije.