Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja, Vijesti

Okrugli stol i tematska sjednica o seksualnom nasilju u Zaboku

U organizaciji Ženske sobe i SOS telefona i savjetovališta za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije su 23. listopada održani okrugli stol te potom tematska sjednica. Događanja su održana u Zaboku, u prostoru Info centra za mlade.

Tema okruglog stola bila je problematika seksualnog nasilja, dok se na tematskoj sjednici više usmjerilo na važnost Direktive 2012/29 EU o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava.

Na događanjima su govorile dr. sc. Maja Mamula, psihologinja, koordinatorica Ženske sobe i savjetodavaka u Centru za žrtve seksualnog nasilja, Branka Žigante Živković, sutkinja Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, Tanja Cujzek, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zabok te Nina Očko, savjetodavka i voditeljica SOS telefona i savjetovališta za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije.

Tematska sjednica i okrugli stol su sastavni dio projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja”, koji je financiran od strane Europske unije i sufinanciran od Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.