Vijesti

Okrugli stol „Zakon o pobačaju za 21. stoljeću“

CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje i Inicijativa liječnika/liječnica za reguliranje prava na priziv savjesti u medicini organizirali su okrugli stol „Zakon o pobačaju za 21. stoljeće“ 9. svibnja 2017. godine, Zagreb u Novinarskom domu.

Namjera okruglog stola je bilo potaknuti raspravu o novom zakonu i mogućim zakonskim rješenjima koja će pobačaj, ali i druga pitanja vezana uz reproduktivna prava i zdravlje regulirati na način primjeren znanstvenim dostignućima i vremenu u kojem živimo. Ustavni sud je u svojoj odluci utvrdio da žena sama do 10. tjedna trudnoće odlučuje o tome hoće li nastaviti trudnoću ili neće, a zakonodavac treba u novom zakonu regulirati pitanja vezana uz postupak, procedure i razdoblje u kojem se prekid trudnoće može obaviti; edukativne i preventivne mjere; informirani pristanak, mogućnost savjetovanja i perioda čekanja; troškove prekida trudnoće; priziv savjesti liječnika koji ne žele obavljati prekide trudnoće

Na okruglom stolu su govorile dr. sc. Ivana Radačić, pravnica iz Instituta Ivo Pilar, dr.sc. Jasenka Grujić, ginekologinja;  doc. dr. sc. Dubravko Lepušić, ginekolog i dr.sc. Gorjana Gjurić, pedijatrica u mirovini. Okruglim stolom je moderirala Nives Miošić.

Ivana Radačić je kroz svoje izlaganje ponudila pregled međunarodnog uređenja i zakona pristupa na pobačaj, odnosno prava na izbor te istaknula važnost prava na reproduktivno samoodređenje. Naglasila je kako je važno da novi zakon treba osigurati dostupnost i pristupačnost pristupa na pobačaj te dobru kvalitetu i besplatnost pobačaja. Jasenka Gjurić je prisutne informirala o dva načina vršenja prekida trudnoće, odnosno kirurškim te medikamentoznim putem na što žena ima pravo odabira. Istaknula je kako se u Hrvatskoj medikamentoznim putem pobačaj slabo ili vrlo rijetko obavlja što je žalost za medicinski (ne)napredak našeg zdravstvenog sustava. Dubravko Lepušić se u svom izlaganju osvrnuo na spolnu edukaciju mladih o seksualnom i reproduktivnom zdravlju te iskazao zabrinutost za neprovođenje i odbijanje provedbe edukacije u ovu svrhu. Istaknuo je nužnost edukacije o spolnosti, reproduktivnom zdravlju te kontracepciji. Zaključio je kako najveći utjecaj na spolno sazrijevanje adolescenata/tkinja imaju mediji te sami vršnjaci te kako mladoj osobi treba ponuditi znanje da sama izabere prema vlastitom pogledu na svijet.

Nakon izlaganja je uslijedila rasprava s mnogim pitanjima iz publike upućenih govornicama i govornicama.

Na okruglom stolu su ispred Ženske sobe prisustvovale Josipa Tukara i Jelena Čaušević.