Vijesti

Online javna akcija “Mladi informiraju o zdravlju”

Tijekom proteklog tjedna su na službenim stranicama društvenih mreža Ženske sobe objavljivani plakati studentica i studenata medicinskog fakulteta i fakulteta psihologije koji su završili dvodnevnu edukaciju Ženske sobe na temu seksualnog nasilja i nasilja u obitelji.

Po završetku edukacije su studentice i studenti proveli online javnu akciju naziva „Mladi informiraju o zdravlju“ s ciljem informiranja šire javnosti o važnosti očuvanja i promicanja zdravlja. U samostalnim grupama su studentice i studenti izradili 4 plakata na temu zdravlja, mentalnog zdravlja, tjelesnog zdravlja te spolnog zdravlja.

Svrha plakata je bila uključivanje mladih osoba u promišljanje o važnosti različitih dimenzija našeg zdravlja te ih potaknuti na samostalan rad kako bi se aktivno uključili u promociju istog.

Provedena aktivnost je održana u okviru programa “Centar za žrtve seksualnog nasilja“  kojeg provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava  u partnerstvu sa Gradom Zagrebom, Gradskim uredom za zdravstvo i Neuropsihijstrijskom bolnicom dr. Ivan Barbot Popovača. Programske aktivnosti provode se uz financijsku potporu Ministarstva zdravstva.