Vijesti

Partnerski i intervizijski sastanak „Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“

U organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava održani su partnerski i intervizijski sastanak na programu „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ 31. kolovoza i 1. rujna 2020. godine u Šumećanima. Na partnerskom sastanku su sudjelovale predstavnice i predstavnici 10 partnerskih organizacija civilnoga društva.

Seksualno nasilje je bilo u fokusu intervizijskog sastanka na kojem su održana predavanja iz navedenog područja za predstavnice/ke partnerskih organizacija.

Partnerski i intervizijski sastanak sastavni su dio programa „Mreža podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“ koji je kreiran je s ciljem osiguravanja pružanja pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima. Program se provodi u trajanju od tri godine, a financijski je podržan od strane Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske. Ženska soba – Centar za seksualna prava je nositeljica programa, a program se provodi u partnerstvu s 10 organizacija civilnog društva:  Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.