Vijesti

Poboljšanje pravnog, psihološkog i ekonomskog položaja žrtava i svjedoka

U organizaciji Udruge za podršku žrtvama i svjedocima iz Vukovara održan je okrugli stol pod nazivom “Poboljšanje pravnog, psihološkog i ekonomskog položaja žrtava i svjedoka”. Okrugli stol održan je u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrtvatske u Zagrebu, 10. ožujka 2014. godine u sklopu projekta koji je financiran u sklopu EIDHR programa Europske unije za Republiku Hrvatsku.

Na okruglom stolu su sudjelovali/e predstavnici/e organizacija civilnog društva, državnih tijela i institucija, Pravnog fakulteta u Zagrebu te psihologinja Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreb. Među sudionicima/ama bila je i članica Ženske sobe – Centra za seksualna prava, Maja Vukmanić Rajter, voditeljica Centra za žrtve seksualnog nasilja, koja je govorila o položaju žrtve seksualnog nasilja prije, za vrijeme i nakon kaznenog postupka.

Nakon pozdravnog govora organizatorice Barbare Veličković, na okruglom stolu se govorilo o sustavu podrške žrtvama i svjedocima na sudovima, položaju žrtve u kaznenom postupku, potrebama žrtava i svjedoka obiteljskog nasilja, položaju žrtve u policijskom postupku, ulozi sustava besplatne pravne pomoći žrtvama i svjedocima, izazovu cjeloživotne podrške, ulozi djeteta kao svjedoka, poteškoćama s kojima se susreću maloljetnici u sudskim postupcima te je završno predstavljen nacrt prijedloga zakona o naknadi štete žrtvama silovanja u domovinskom ratu.

Rad Udruge za podršku žrtvama i svjedocima iz Vukovara, koja je i organizirala održani okrugli stol, usmjeren je na poboljšanje položaja žrtava i svjedoka te unapređenje postojećeg sustava podrške svjedocima i žrtvama. Direktni korisnici udruge su svjedoci i žrtve te članovi njihovih obitelji koji su pozvani na sud.